FAQ

How do I log in/register ? Cum mă conectez ?

(EN) Click on profile and you will be redirected to the register page. Either create a new account using your email and a password or just simply log in with Facebook.

(RO) Fă click pe imagine de profil si vei fi redirectionat catre pagina de intregistrare. Poti sa-ti creezi noul cont fie folosind emailul tau si o parola sau te poti conecta super simplu cu Facebook.

How do I write stories ? Cum scriu povești ?

(EN) Once logged in either click on the plus(+) sign in the main feed or click the plus sign in your profile. You will then have to add cover image, story name, description, category and language. Once this info is added you will be redirected to the story creation page. Here you can add as many authors as you like. To add messages just select the author you wish to use, type the message and click send. Note: Important, once you have completed the story, click the check button in the upper right corner to send it for review. The narrator character doesnt need to be created.

(RO) Odată conectat, fie faci clic pe semnul plus(+) din fluxul principal sau faci clic pe semnul plus din profilul tau. Va trebui apoi să adaugi imaginea de copertă, numele poveștii, descrierea, categoria și limba. Odată adăugate aceste informații, vei fi redirecționat la pagina de creare a poveștii. Aici poti adăuga câți autori doresti. Pentru a adăuga mesaje, trebuie doar să selectezi autorul pe care doresti să-l folosesti, tastezi mesajul și dai clic pe trimitere. Notă: Important, după ce ați finalizat povestea, faceți clic pe butonul de verificare din colțul din dreapta sus pentru a o trimite spre examinare. Personajul narator nu trebuie creat.

Can I edit my story if it got rejected ? Pot sa editez povestea mea daca a fost respinsa ?

(EN) Yes. You can edit your story details and also the episodes. Editing story details means that you can change the cover, title, description, category and language at any time. Editing episodes means that you will edit the actual messages sent and the authors sending them. To edit story details you can click on the pencil button in your profile next to the story you want to edit. To edit episodes you wil have to click on the story and then click on the pencil next to the episode that you wish to edit, once here long click on the message that you want to edit and you can either rewrite or delete that message. Authors can also be edited, to do this you can simply click on the author button. Note: Remember that editing story details and episodes sends them back In Review.

(RO) Da. Poti edita detaliile despre poveste și, de asemenea, episoadele. Editarea detaliilor povestirii înseamnă că puteți schimba coperta, titlul, descrierea, categoria și limba în orice moment. Editarea episoadelor înseamnă că veți edita mesajele trimise și autorii care le trimit. Pentru a edita detaliile despre poveste, puteți face clic pe butonul creion din profilul vostru de lângă povestea pe care doriți să o editați. Pentru a edita episoade, va trebui să faceți clic pe poveste și apoi să faceți clic pe creionul de lângă episodul pe care doriți să îl editați, o dată aici faceți clic lung pe mesajul pe care doriți să îl editați și puteți fie rescrie sau șterge acel mesaj. Autorii pot fi, de asemenea, editați, pentru a face acest lucru puteți simplu să faceți clic pe butonul autor. Notă: Rețineți că editarea detaliilor și episoadelor povestirii le trimite înapoi spre examinare.

How to view and change language in special stories ? Cum sa vad si sa schimb limba in povestile speciale ?

(EN) Click on the cat icon then choose a category. You can now click on the flag button and choose your language.

(RO) Fă click pe butonul pisica si alege o categorie. Acum poti sa dai click pe butonul steag și sa alegi limba.

Why was my story rejected or unpublished ? De ce a fost povestea mea respinsa sau nepublicata ?

(EN) As a general rule, if you exagerate with the swearing and/or use explicit sexual language, your story will get rejected. Reasons for rejection are not limited to the above and can also refer to spam and other situations. For the exact details of the rejection of the story just click the (!) next to the status of your story.

(RO) Ca regulă generală, dacă exagerați cu înjurăturile și / sau utilizați un limbaj sexual explicit, povestea va fi respinsă. Motivele respingerii nu se limitează la cele de mai sus și se pot referi și la spam sau la alte situații. Pentru detalii exacte despre respingerea poveștii, faceți clic pe (!) de lângă status-ul poveștii.

How do I send invites ? Cum trimit invitatii ?

(EN) Invites allow you to add your own website(or link to Instagram, Facebook) and email. When you have 3 invites sent you will unlock Thoughts(or as you more commonly know them, Comments). To send invites just go to your profile and click on the button right of Edit Profile button. Before you send invites, you can customize your username by going to edit profile. Your username will be used as the invite code when your friends will join Chat Story. Your friends will also get extra diamonds for registering with your invite code(username).

(RO) Invitațiile îți permit să adaugi propriul site web (sau link către Instagram, Facebook) și e-mail. Când ai 3 invitații trimise, vei debloca gândurile (sau după cum le recunoști mai ușor, comentarii). Pentru a trimite invitații, accesează profilul tău și fă clic pe butonul din dreapta butonului Edit Profile (Editare profil). Înainte de a trimite invitații, îți poți personaliza numele de utilizator accesând editarea profilului. Numele tău de utilizator va fi folosit ca cod de invitație când prietenii tăi se vor alătura la Chat Story. Prietenii tăi vor primi și diamante suplimentare pentru înregistrarea cu codul tău de invitație (username(nume de utilizator)).